| by Bama | No comments

Cele medycyny ratunkowej

Celem Medycyny ratunkowej to

– Ratowanie życia wszystkich ofiar nagłego zachorowania lub  leczenie obrażeń, doznanych w konsekwencji urazu
– Bezpieczny transport chorych i poszkodowanych do właściwych szpitali.

Systemy Medycyny Ratunkowej

– Zapobieganie,
– Opieka przed szpitalna,
– Leczenie wczesnoszpitalne,
– Leczenie specjalistyczne,
– Rehabilitacja,
– Edukacja.