| by Bama | No comments

Medycyna Katastrof

MEDYCYNA KATASTROF

KATASTROFA – definicje

Wydarzenie, w wyniku którego liczba ofiar i problemy medyczne przekraczają zdolności i możliwości istniejącego systemu ochrony zdrowia.

Podział

Ze względu na wpływ na otaczającą społeczność:
– Proste,
– Złożone.

Ze względu na przyczyny:

– Krańcowe lub gwałtowne działanie natury,
– Katastrofy wywołane sztucznie,
– Klęski nie występujące na lądzie,
– Choroby epidemiczne,

Ze względu na przyczyny:

– Niedożywienie głód i powodowane przez nie choroby,
– Działania wojenne i konflikty zbrojne, zarówno wewnątrz kraju, jak i międzynarodowe, w wyniku których cierpi ludność cywilna.

Ze względu na liczbę ofiar:

– Mniejsza (25-99 ofiar śmiertelnych, albo 10-49 ofiar wymagających leczenia szpitalnego),
– Umiarkowana (100-999 ofiar śmiertelnych, albo 50-249 ofiar wymagających leczenia szpitalnego),
– Duża (ponad 5000 osób dotkniętych katastrofą1000 ofiar śmiertelnych, albo ponad 250 ofiar wymagających leczenia szpitalnego).

KATASTROFY – problemy:

Duża liczba poszkodowanych,
Utrudniony dostęp,
Czas,
Zniszczenia,
Panika
Chaos,
Inne.

Cele
Ratowanie życia i zdrowia oraz zmniejszenie cierpienia u tak dużej liczby ofiar, jak to jest możliwe.