| by Bama | No comments

Medycyna ratunkowa – podstawowe pojęcia

Medycyna ratunkowa – jest dyscypliną medyczną, której głównym celem jest ratowanie życia wszystkich ofiar nagłego zachorowania lub/i leczenie obrażeń, doznanych w konsekwencji urazu oraz bezpieczny transport chorych i poszkodowanych do właściwych szpitali.

System Państwowe Ratownictwo Medyczne – został powołany w celu zapewnienia pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Medyczne czynności ratunkowe – świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez jednostkę systemu, w warunkach pozaszpitalnych, w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.