| by Bama | No comments

Ratownik Wodny na Pływalni

Ratownik Wodny Pływalni – Jeden ze stopni zawodowego ratownictwa wodnego. Ratownicy wodni pływalni podlegają weryfikacji zawodowej raz na 3 lata. Jest to osoba posiadająca umiejętności i wiedzę  do przeprowadzenia akcji ratowniczej na pływalni. Uprawnienia ratownika Wodnego Pływalni: – Czuwa nad bezpieczeństwem osób w wodzie; – Przeprowadza interwencje i akcje ratownicze; – Potrafi udzielić Kwalifikowanej Pierwszej […]

Read More