| by Bama | No comments

Punkty Medyczne i zabezpieczenie Imprez powyżej 2 tysięcy osób

W przypadku zabezpieczania imprezy z liczbą uczestników przekraczającą 2 tysiące, należy dodatkowo zorganizować punkt pomocy medycznej z lekarzem lub ambulans również z lekarzem.

W przypadku imprezy masowej na której liczba uczestników może osiągać około 5 tysięcy osób wyznacza się zespoły ratowników (po 2 ratowników na każdy1000 uczestników) punkty medyczne z lekarzami oraz należy zabezpieczyć karetkę o standardzie R. Jeżeli liczba uczestników imprezy wynosi około 10 tysięcy osób należy dodatkowo zabezpieczyć karetkę transportową.

Punkty medyczne
– prowadzone przez lekarza bądź pielęgniarkę,
– dwóch ratowników wyznaczonych do współpracy,
– rozlokowane wokół gromadzących się uczestników imprezy lub pomiędzy nimi,
– dostęp do drożnych szlaków komunikacyjnych.
– uruchomione przed rozpoczęciem imprezy a zwijane po rozejściu się uczestników imprezy.
– zapas płynów do picia,
– łóżka polowe,
– koce,
– zabezpieczać minimum prywatności i intymności,
– odpowiednio i czytelnie oznakowane.

Polowe punkty medyczne ( szpital polowy)

Rozwijane w przypadku imprez plenerowych, na których spodziewana liczba uczestników przekracza 100 tysięcy i przewidywane są utrudnienia komunikacyjne.

W skład takiego punktu wchodzi:
– obszar segregacji,
– ambulatoriom wraz z łóżkami obserwacyjnymi,
– obszar dla odpoczywających,
– obszar ewakuacji do szpitali,
– obszar zabezpieczenia logistycznego punktu.

Wszystkie punkty medyczne oraz zespoły ratowników powinny posiadać odpowiednią łączność ze sobą oraz możliwość przesuwania część ich obsady do miejsc bardziej obciążonych w trakcie trwania imprezy.