| by Bama | No comments

Jak prawidłowo i bezpiecznie wyposażyć basen

Na basenach także bardzo istotną rolę pełni wieża ratownicza, jednak jest ona znacznie mniejsza niż wieża, którą spotykamy na kąpieliskach. Tutaj, również, istotną rolę pełnią ratownicy. Na basenie znajduje się dużo znaków, tak zwanych potykaczy, zegar basenowy, boje, koła ratunkowe, tyczki trenerskie, może być również krzesło ratownika, w przypadku gdy nie ma wieży ratowniczej. Tory […]

Read More