| by Bama | No comments

Medycyna Katastrof

MEDYCYNA KATASTROF KATASTROFA – definicje Wydarzenie, w wyniku którego liczba ofiar i problemy medyczne przekraczają zdolności i możliwości istniejącego systemu ochrony zdrowia. Podział Ze względu na wpływ na otaczającą społeczność: – Proste, – Złożone. Ze względu na przyczyny: – Krańcowe lub gwałtowne działanie natury, – Katastrofy wywołane sztucznie, – Klęski nie występujące na lądzie, – […]

Read More
| by Bama | No comments

Cele medycyny ratunkowej

Celem Medycyny ratunkowej to – Ratowanie życia wszystkich ofiar nagłego zachorowania lub  leczenie obrażeń, doznanych w konsekwencji urazu – Bezpieczny transport chorych i poszkodowanych do właściwych szpitali. Systemy Medycyny Ratunkowej – Zapobieganie, – Opieka przed szpitalna, – Leczenie wczesnoszpitalne, – Leczenie specjalistyczne, – Rehabilitacja, – Edukacja.

Read More