| by Bama | No comments

Zespół ratownictwa medycznego

Zespół ratownictwa medycznego – jednostka systemu, podejmująca medyczne czynności ratunkowe w warunkach pozaszpitalnych. Zespoły podstawowe, w skład których wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny.

Read More
| by Bama | No comments

Model „trzeciej służby” – szpitalne oddziały ratunkowe

Jednostki systemu – szpitalne oddziały ratunkowe – zespoły ratownictwa medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa medycznego Z systemem współpracują jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, które zostały ujęte w planie. Szpitalny oddział ratunkowy oraz jednostka organizacyjna szpitala wyspecjalizowana w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego udzielają […]

Read More
| by Bama | No comments

Medycyna ratunkowa – podstawowe pojęcia

Medycyna ratunkowa – jest dyscypliną medyczną, której głównym celem jest ratowanie życia wszystkich ofiar nagłego zachorowania lub/i leczenie obrażeń, doznanych w konsekwencji urazu oraz bezpieczny transport chorych i poszkodowanych do właściwych szpitali. System Państwowe Ratownictwo Medyczne – został powołany w celu zapewnienia pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Read More
| by Bama | No comments

Medycyna Katastrof

MEDYCYNA KATASTROF KATASTROFA – definicje Wydarzenie, w wyniku którego liczba ofiar i problemy medyczne przekraczają zdolności i możliwości istniejącego systemu ochrony zdrowia. Podział Ze względu na wpływ na otaczającą społeczność: – Proste, – Złożone. Ze względu na przyczyny: – Krańcowe lub gwałtowne działanie natury, – Katastrofy wywołane sztucznie, – Klęski nie występujące na lądzie, – […]

Read More
| by Bama | No comments

Cele medycyny ratunkowej

Celem Medycyny ratunkowej to – Ratowanie życia wszystkich ofiar nagłego zachorowania lub  leczenie obrażeń, doznanych w konsekwencji urazu – Bezpieczny transport chorych i poszkodowanych do właściwych szpitali. Systemy Medycyny Ratunkowej – Zapobieganie, – Opieka przed szpitalna, – Leczenie wczesnoszpitalne, – Leczenie specjalistyczne, – Rehabilitacja, – Edukacja.

Read More
| by Bama | No comments

Imprezy masowe, Zabezpieczenie, Pierwsza Pomoc

Impreza masowa – jest to impreza sportowa, artystyczna lub rozrywkowa, na której liczba miejsc dla osób na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej wynosi – nie mniej niż 1 000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy – nie mniej niż 300. Zabezpieczenie imprezy […]

Read More
| by Bama | No comments

Zapraszamy do obejrzenia filmu z zakresu pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc – Jak pomóc poszkodowanym

Read More
  • 1
  • 2