| by Bama | No comments

Cele medycyny ratunkowej

Celem Medycyny ratunkowej to – Ratowanie życia wszystkich ofiar nagłego zachorowania lub  leczenie obrażeń, doznanych w konsekwencji urazu – Bezpieczny transport chorych i poszkodowanych do właściwych szpitali. Systemy Medycyny Ratunkowej – Zapobieganie, – Opieka przed szpitalna, – Leczenie wczesnoszpitalne, – Leczenie specjalistyczne, – Rehabilitacja, – Edukacja.

Read More