| by Bama | No comments

Medycyna Katastrof

MEDYCYNA KATASTROF KATASTROFA – definicje Wydarzenie, w wyniku którego liczba ofiar i problemy medyczne przekraczają zdolności i możliwości istniejącego systemu ochrony zdrowia. Podział Ze względu na wpływ na otaczającą społeczność: – Proste, – Złożone. Ze względu na przyczyny: – Krańcowe lub gwałtowne działanie natury, – Katastrofy wywołane sztucznie, – Klęski nie występujące na lądzie, – […]

Read More