| by Bama | No comments

Medycyna ratunkowa – podstawowe pojęcia

Medycyna ratunkowa – jest dyscypliną medyczną, której głównym celem jest ratowanie życia wszystkich ofiar nagłego zachorowania lub/i leczenie obrażeń, doznanych w konsekwencji urazu oraz bezpieczny transport chorych i poszkodowanych do właściwych szpitali. System Państwowe Ratownictwo Medyczne – został powołany w celu zapewnienia pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Read More
| by Bama | No comments

Cele medycyny ratunkowej

Celem Medycyny ratunkowej to – Ratowanie życia wszystkich ofiar nagłego zachorowania lub  leczenie obrażeń, doznanych w konsekwencji urazu – Bezpieczny transport chorych i poszkodowanych do właściwych szpitali. Systemy Medycyny Ratunkowej – Zapobieganie, – Opieka przed szpitalna, – Leczenie wczesnoszpitalne, – Leczenie specjalistyczne, – Rehabilitacja, – Edukacja.

Read More